04.08.2021 יום ד' 21:00

הופע סטנד-פא "מי מפחד מחנה לסלאו"הופע סטנד-פא של חנה לסלאו
| 04.80.21 | 21:00 מרכז דוהל, רחובהתקווה 76, שכונת התקווה, מכירת כרטיסים בקופות מרכז דוהל. בימים א'-ה',
בשעות 08:00 – 16:30,
בטלפון03-6395333