צוות עובדי מרכז דוהל

רמי לוי - מנכ"ל מרכז "דוהל"

רחל אברהם - מנהלת שיווק, מכירות וניהול משרד

רחמים צברי - מנהל טכני ומשק

מאיר אשכנזי - מנהל אחזקה

ליאב לוי - מחלקת מינויים ומכירת כרטים

עובדות משק - סימה תמר, תיקי עבאר, כרמלה אברהם, יפרח אריאלה